Công chứng CVN chia sẻ, cập nhật Hợp Đồng Hủy Bỏ Hợp Đồng Thuê Nhà mới nhất theo quy định mới nhất của pháp tại hiện hành. Công Chứng CVN cung cấp dịch vụ Công Chứng Thừa Kế Di Sản

+ Xem thêm: Văn Bản Hủy Bỏ Di Chúc

hop-dong-vay-tien-co-the-chap-quyen-so-huu-nha-o-va-quyen-su-dung-dat-o1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MẪU HỢP ĐỒNG VAY TIỀN CÓ THẾ CHẤP QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở

Hôm nay, ngày     tháng     năm 2011 tại Văn Phòng Công chứng ……………., trước mặt Công chứng viên, chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình gồm:

  • BÊN CHO VAY (sau đây gọi là Bên A):

Ông                                 :  

Năm sinh                         :  

Chứng minh nhân dân      :  

Thường trú tại                  :  

  • BÊN VAY (sau đây gọi là Bên B):

Bà                                   :  

Năm sinh                         :  

Chứng minh nhân dân      :  

Thường trú tại                  :  

(Kèm theo giấy xác nhận độc thân)

………

+ Xem thêm: Báo Giá Công Chứng Quận Tây Hồ Trọn Gói

………

ĐIỀU 11: Cam kết của các bên:

– Bên A cam kết số tiền cho vay này là tài sản riêng hợp pháp của bên A

– Bên B cam kết tài sản thế chấp trong hợp đồng này là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của mình, được phép giao dịch, không có tranh chấp, hiện chưa được chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, cho thuê, góp vốn liên doanh hay dùng làm vật bảo đảm cho bất kỳ một nghĩa vụ nào khác.

– Hai bên cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các thỏa thuận trong hợp đồng này. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, hai bên sẽ giải quyết bằng thương lượng hòa giải. Nếu không thỏa thuận được, hai bên thống nhất sẽ tuân theo phán quyết của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

– Các bên cam kết sẽ đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật.

BÊN ABÊN B

loi-chung-cua-cong-chung-vien-hop-dong-vay-tien-co-the-chap-quyen-so-huu-nha-o-va-quyen-su-dung-dat-o1

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày……..tháng……… năm …….(ngày………. , tháng…………………, năm ……………….) tại trụ sở Văn Phòng Công chứng ………, thành phố………….., địa chỉ tại……………………………………………………………

Tôi ……………………., Công chứng viên Văn Phòng Công chứng…….., thành phố ………… .

CHỨNG NHẬN:

Hợp đồng được giao kết giữa:

Các bên tham gia hợp đồng, giao dịch hoàn toàn tự nguyện, có năng lực hành vi dân sự, mục đích, nội dung của hợp đồng không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

……

+ Xem thêm: Dịch vụ công chứng ủy quyền thay mặt thực hiện làm thủ tục và nhận kết quả

……

– Chữ ký trong hợp đồng, giao dịch là đúng chữ ký của người tham gia hợp đồng, giao dịch.

– Hợp đồng này gồm 03 bản chính (mỗi bản chính gồm 05 tờ 05 trang), cấp cho:

  • Bên A 01 bản chính.
  • Bên B 01 bản chính.
  • Lưu tại Văn Phòng Công chứng một bản chính.

Số Công chứng:                 Quyển số:                   TP/CC-

CÔNG CHỨNG VIÊN

Trên đây giới thiệu cho các bạn về Hợp Đồng Hủy Bỏ Hợp Đồng Thuê Nhà mới nhất. Mọi thắc mắc khác về mẫu Hợp Đồng Hủy Bỏ Hợp Đồng Thuê Nhà hãy liên hệ công chứng CVN Hà Nội theo hotline: 0383056288 và có thể xem, tham khảo Báo Giá Dịch Vụ Công Chứng Theo Yêu Cầu Ở Hà Nội và Dịch Vụ Công Chứng Chuyên Nghiệp Ở Hà Nội. Bạn có thể xem và tải thêm nhiều các Mẫu Giấy Công Chứng khác tại website của văn phòng công chứng CVN.

Mẫu Văn Bản Cam Kết

Tải Hợp Đồng Hủy Bỏ Hợp Đồng Thuê Nhà mới nhất:

[pdf-embedder url=”https://congchungcvn.com/wp-content/uploads/2020/09/tai-mau-van-ban-cam-ket-tai-san-rieng.pdf” title=”tai mau van ban cam ket tai san rieng”]