Tải mẫu hợp đồng mua bán chung cư, căn hộ mới nhất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về hợp đồng mua bán. Công chứng CVN luôn cập nhật mới nhất các mẫu hợp đồng mua bán chung cư. Ngoài ra văn phòng công chứng CVN còn nhận dịch vụ tư vấn, công chứng hợp đồng mua bán chung cư, căn hộ uy tín tại Hà Nội.

Xem thêm: Mẫu Hợp Đồng Hủy Bỏ Mua Bán Chung Cư

1 tai mau hop dong cong chung mua ban can ho chung cu ha noi moi nhat 2 tai mau hop dong mua ban chung cu can ho moi nhat 3 tai mau hop dong mua ban chung cu uy tin nhat

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO CĂN HỘ CHUNG CƯ

Toàn bộ căn hộ chung cư số: ………………………………………………………………..

Hôm nay, ngày      tháng       năm    , tại Văn Phòng Công Chứng , trước mặt Công chứng viên, chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình gồm:

 • BÊN TẶNG CHO (sau đây gọi là Bên A):

Ông :…………………………………….

Năm sinh :…………………………………….

Chứng minh nhân dân :…………………………………….

Cùng vợ là bà :…………………………………….

Năm sinh :…………………………………….

Chứng minh nhân dân : …………………………………….

Cùng thường trú tại :…………………………………….

 (Kèm theo giấy kết hôn)

+ Xem thêm: Báo Giá Công Chứng Quận Thanh Xuân

  • BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO (sau đây gọi là Bên B):

Ông :…………………………………….

Năm sinh :…………………………………….

Chứng minh nhân dân :…………………………………….

:…………………………………….

Năm sinh :…………………………………….

Chứng minh nhân dân : …………………………………….

Cùng thường trú tại :…………………………………….

Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho toàn bộ căn hộ nhà chung cư với các thoả thuận sau đây

ĐIỀU 1: CĂN HỘ TẶNG CHO

Căn hộ thuộc quyền sở hữu của bên A theo:

 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số ……… do UBND …………. cấp ngày ………………….
 • Đã trước bạ ngày ………….

Hiện trạng căn hộ cụ thể như sau:

 1. Địa chỉ  :…………………………………….
 2. Diện tích sàn (nhà ở, căn hộ) : ……………………………………. m2
 3. Kết cấu nhà :…………………………………….
 4. Cấp (hạng) nhà ở :…………………………………….
 5. Số tầng (tầng) :…………………………………….
 6. Năm xây dựng :…………………………………….
 7. Thời hạn được sở hữu :…………………………………….

Căn hộ nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất sau:

 1. Thửa đất số :…………………………………….
 2. Tờ bản đồ số :…………………………………….
 3. Diện tích : ……………………………………. m2
 4. Hình thức sử dụng: …………………………………….

+ Sử dụng riêng : ……………………………………. m2

+ Sử dụng chung : ……………………………………. m2

 1. Đất được giao hoặc thuê : …………………………………….

ĐIỀU 2: VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU CĂN HỘ 

 1. Bên A có nghĩa vụ giao căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sở hữu căn hộ, giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên B vào thời điểm sau khi ký hợp đồng công chứng.
 2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sở hữu căn hộ tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho căn hộ theo Hợp đồng này do hai bên thỏa thuận chịu trách nhiệm nộp. 

ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

+ Xem thêm: Báo Giá Dịch Vụ Công Chứng Thừa Kế Di Sản

ĐIỀU 5: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Bên A cam đoan:

1.1. Những thông tin về nhân thân, về căn hộ đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

1.2. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

 1. a) Căn hộ không có tranh chấp;
 2. b) Căn hộ không bị kê biên để bảo đảm thi hành ;

1.3 Việc giao kết Hợp đồng này hòan tòan tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

1.4 Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

 1. Bên B cam đoan:

2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu căn hộ, quyền sử dụng đất; 

2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hòan tòan tự nguyện, không bị lừa dối không bị ép buộc;

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

BÊN A                                                                                 BÊN B

4 loi cong chung vien dich vu mua ban can ho chung cu moi nhat

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày     /       /     (ngày                                           , tháng                   , năm hai ngàn không trăm hai mươi), tại trụ sở Văn Phòng Công Chứng , thành phố , Số

Tôi …………………………….., công chứng viên Văn Phòng công chứng Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh.

CHỨNG NHẬN:

Hợp đồng tặng cho toàn bộ căn hộ chung cư số: ……………………………………., được giao 

 • BÊN TẶNG CHO (sau đây gọi là Bên A):

Họ tên :

Chứng minh nhân dân :

Cùng vợ là bà :

Chứng minh nhân dân

 (Kèm theo giấy kết hôn)

  • BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO (sau đây gọi là Bên B):

Họ tên :

Chứng minh nhân dân :

Cùng vợ là bà :

Chứng minh nhân dân

 • Các bên tham gia hợp đồng, giao dịch hoàn toàn tự nguyện, có năng lực hành vi dân sự, mục đích, nội dung của hợp đồng không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
 • Các bên cam đoan đã xem xét tìm hiểu kỹ về tình trạng pháp lý cũng như thực tế và xác nhận đối tượng của hợp đồng, giao dịch là có thật và không đề nghị Công chứng viên xác minh hoặc yêu cầu giám định;
 • Các bên giao kết đã đọc lại Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, lăn tay vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi.
 • Chữ ký trong hợp đồng, giao dịch là đúng chữ ký của người tham gia hợp đồng, giao dịch.

+ Xem thêm: Danh Sách Văn Phòng Công Chứng Quận Tây Hồ

Hợp đồng này được làm thành 03 bản chính (mỗi bản chính gồm 05 tờ, 05 trang), giao cho:

+ Bên A 01 bản chính;

+ Bên B 01 bản chính;

Lưu tại Văn Phòng công chứng Tân Bình 01 bản chính.

Số………………………….., quyển số …………….TP/CC-SCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN

 

Trên đây giới thiệu cho các bạn về Mẫu Hợp Đồng Mua Bán Chung Cư Căn Hộ mới nhất. Mọi thắc mắc khác về mẫu hợp đồng mua bán căn hộ, chung cư hãy liên hệ công chứng CVN Hà Nội theo hotline: 0383056288 Và có thể xem, tham khảo Báo Giá Dịch Vụ Công Chứng Theo Yêu Cầu Ở Hà Nội và Dịch Vụ Công Chứng Chuyên Nghiệp Ở Hà Nội. Bạn có thể xem và tải thêm nhiều các Mẫu Giấy Công Chứng khác tại website của văn phòng công chứng CVN.

Mẫu Hợp Đồng Mua Bán

Tải Mẫu Hợp Đồng Mua Bán Chung Cư Căn Hộ mới nhất:

mau hop dong mua ban can ho chung cu moi nhat