Công chứng CVN chia sẻ, cập nhật Mẫu Hợp Đồng Tặng Cho Căn Hộ Chung Cư chính xác nhất theo quy định của pháp luật hiện hành. Mọi biểu mẫu sẽ được cập nhật sớm nhất tại Công chứng CVN Hà Nội.

+ Xem thêm mẫu: Mẫu Hợp Đồng Thuê Căn Hộ Chung Cư

Mẫu Hợp Đồng Tặng Cho Căn Hộ Chung Cư

MAU-HOP-DONG-TANG-CHO-CAN-HO-NHA-CHUNG-CU-TOAN-BO-PHAN-SO-HUU_1
Mẫu hợp đồng tặng cho căn hộ chung cư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Toàn bộ căn hộ chung cư số: ……………………………………………………………….. HỢP ĐỒNG TẶNG CHO CĂN HỘ CHUNG CƯ

Hôm nay, ngày      tháng       năm 2012, tại Văn Phòng công chứng ……………., tại ………….trước mặt Công chứng viên, chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình gồm:

  • BÊN TẶNG CHO (sau đây gọi là Bên A):

Ông                                 :  

Năm sinh                         :  

Chứng minh nhân dân      :  

Cùng vợ là bà                  :  

Năm sinh                         :  

Chứng minh nhân dân      :

Cùng thường trú tại          :  

 (Kèm theo giấy kết hôn)

  • BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO (sau đây gọi là Bên B):

Ông                                 :  

Năm sinh                         :  

Chứng minh nhân dân      :  

Bà                                   :  

Năm sinh                         :  

Chứng minh nhân dân      :

Cùng thường trú tại          :  

Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho toàn bộ căn hộ nhà chung cư với các thoả thuận sau đây:

HD-TANG-CHO-CAN-HO-NHA-CHUNG-CU-TOAN-BO-PHAN-SO-HUU_2

+ Xem thêm: Báo Giá Công Chứng Quận Đống Đa Chi Tiết

2. Bên B cam đoan:

2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu căn hộ, quyền sử dụng đất;

2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hòan tòan tự nguyện, không bị lừa dối không bị ép buộc;

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 6

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A Bên B
HD-TANG-CHO-CAN-HO-NHA-CHUNG-CU-TOAN-BO-PHAN-SO-HUU_3
Mẫu Hợp Đồng Tặng Cho Căn Hộ Chung Cư

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày     /       /2013 (ngày                                           , tháng                   , năm hai ngàn không trăm mười ba), tại trụ sở Văn Phòng Công chứng ……………., tại………………………………………………………. .

Tôi …………………………….., công chứng viên Văn Phòng công chứng ……………. thành phố Hồ Chí Minh.

CHỨNG NHẬN:

Hợp đồng tặng cho toàn bộ căn hộ chung cư số: ……………………………………., được giao kết giữa:

  • BÊN TẶNG CHO (sau đây gọi là Bên A):

Họ tên                             :  

Chứng minh nhân dân      :  

Cùng vợ là bà                  :  

Chứng minh nhân dân      :

 (Kèm theo giấy kết hôn)

  • BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO (sau đây gọi là Bên B):

Họ tên                             :  

Chứng minh nhân dân      :  

Cùng vợ là bà                  :  

Chứng minh nhân dân      :

……

+ Tham khảo thêm: Dịch vụ công chứng ủy quyền thay mặt thực hiện làm thủ tục và nhận kết quả

……

– Các bên giao kết đã đọc lại Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, lăn tay vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi.

– Chữ ký trong hợp đồng, giao dịch là đúng chữ ký của người tham gia hợp đồng, giao dịch.

–    Hợp đồng này được làm thành 03 bản chính (mỗi bản chính gồm 04 tờ, 04 trang), giao cho:

          + Bên A 01 bản chính;

          + Bên B 01 bản chính;

          Lưu tại Văn Phòng công chứng ……………. 01 bản chính.

          Số………………………….., quyển số …………….TP/CC-SCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN

Trên đây giới thiệu cho các bạn về Mẫu Hợp Đồng Tặng Cho Căn Hộ Chung Cư mới nhất. Mọi thắc mắc khác về Mẫu Hợp Đồng Tặng Cho Căn Hộ Chung Cư hãy liên hệ Công chứng CVN Hà Nội để được gải đáp và tư vấn chính xác nhất. Đồng thời bạn có thể tham khảo Báo Giá Dịch Vụ Công Chứng Theo Yêu Cầu Ở Hà Nội và Dịch Vụ Công Chứng Chuyên Nghiệp Ở Hà Nội. Mọi giấy tờ, biểu mẫu chính xác nhất theo quy định của pháp luật hiện hành luôn được cập nhật sớm nhất tại website của văn phòng công chứng CVN.

 

Tải mẫu: Hợp Đồng Tặng Cho Căn Hộ Chung Cư mới nhất:

Tìm hiểu thêm: Dịch vụ công chứng hợp đồng thuê tài sản, thuê nhà, căn hộ

✅ Công Chứng Mua Bán ⭕ Nhà đất, căn hộ, ô tô, xe máy,...
✅ Công Chứng Sang Tên ⭐ Xe máy, ô tô, sổ đỏ,...
✅ Công Chứng Ủy Quyền ⭕ Thay mặt, bảo hộ bảo lãnh, nhận hồ sơ,...
✅ Công Chứng Hợp Đồng ⭐ Mua bán, bàn giao tài sản, cho tặng,...
✅ Công Chứng Di Chúc ⭕ Thảo thuận, cam kết tài sản riêng,...
✅ Dịch Thuật Công Chứng ⭕ Tất cả các loại giấy tờ, hồ sơ