Công chứng CVN chia sẻ, cập nhật Mẫu Văn Bản Thỏa Thuận Nhập Tài Sản Riêng Vào Tài Sản Chung Của Vợ Chồng mới nhất theo quy định mới nhất của pháp luật hiện hành. Công Chứng CVN cung cấp dịch vụ Công Chứng Thừa Kế Di Sản

+ Tham khảo thêm: Dịch Vụ Công Chứng Ủy Quyền Thay Mặt Thực Hiện Làm Thủ Tục Và Nhận Kết Quả

Mẫu Văn Bản Thỏa Thuận Nhập Tài Sản Riêng Vào Tài Sản Chung Của Vợ Chồng

mau-van-ban-thoa-thuan-nhap-tai-san-rieng
Mẫu Văn Bản Thỏa Thuận Nhập Tài Sản Riêng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

Mẫu Văn Bản Thỏa Thuận Nhập Tài Sản Riêng Vào Tài Sản Chung Của Vợ Chồng

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm ….. tại Văn Phòng Công Chứng Tân Bình, trước mặt Công Chứng Viên, chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình gồm:

  • Ông           :

Sinh năm                          :

Chứng minh nhân dân số   :

Hộ khẩu thường trú           :

  • :

Sinh năm                          :

Chứng minh nhân dân số   :

Hộ khẩu thường trú           :

Là vợ chồng theo Giấy đăng ký kết hôn số…, quyển số …….., ngày ………..do Uỷ ban nhân dân Phường…….., Quận ……….. cấp.

Chúng tôi thỏa thuận tài sản chung của vợ chồng như sau:

………

1-Van-ban-thoa-thuan-nhap-tai-san-rieng-vao-tai-san-chung-cua-vo-chong_2
Mẫu Văn Bản Thỏa Thuận Nhập Tài Sản Riêng Vào Tài Sản Chung Của Vợ Chồng

+ Tham khảo thêm: Mẫu Văn Bản Cam Kết Tài Sản Riêng

2. Hiệu lực của văn bản thỏa thuận tài sản chung vợ chồng được tính từ ngày………….. Mọi sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ Văn bản thỏa thuận tài sản chung vợ chồng chỉ có giá trị khi được lập thành văn bản, do các bên ký tên, có chứng nhận của Văn phòng Công chứng ………….. và trước khi đăng ký.

3. Chúng tôi đã tự đọc văn bản thỏa thuận tài sản chung vợ chồng , đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên.

Người vợ  Người chồng

 

 

1-Van-ban-thoa-thuan-nhap-tai-san-rieng-vao-tai-san-chung-cua-vo-chong_3

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày……..tháng……… năm …….(ngày………. , tháng…………………, năm ……………….) tại trụ sở Văn Phòng Công chứng ………, thành phố………….., địa chỉ tại……………………………………………………………

Tôi ……………………., Công chứng viên Văn Phòng Công chứng…….., thành phố ………… .

CHỨNG NHẬN:

Văn bản thỏa thuận tài sản chung của vợ chồng này được giao kết giữa:

 – Các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết văn bản và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung văn bản;

……

+ Xem thêm: Dịch vụ công chứng ủy quyền thay mặt thực hiện làm thủ tục và nhận kết quả

……

– Văn bản này được lập thành 03 bản chính (mỗi bản chính gồm 03 tờ, 03 trang), cấp cho:

          + Ông………………..: 01 bản chính;

          + Bà  …………………: 01 bản chính;

          + Lưu tại Văn Phòng Công chứng một bản chính.

Số công chứng ……………….., quyển số ……….TP/CC-SCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN

+ Xem thêm bài viết: Dịch vụ dịch thuật công chứng uy tín giá rẻ Hà Nội, TP. HCM

 

Trên đây giới thiệu cho các bạn về Mẫu Văn Bản Thỏa Thuận Nhập Tài Sản Riêng Vào Tài Sản Chung Của Vợ Chồng mới nhất. Mọi thắc mắc khác về mẫu Mẫu Văn Bản Thỏa Thuận Nhập Tài Sản Riêng Vào Tài Sản Chung Của Vợ Chồng hãy liên hệ Công chứng CVN Hà Nội Đồng thời, bạn có thể tham khảo thêm về Báo Giá Dịch Vụ Công Chứng Theo Yêu Cầu Ở Hà Nội và Dịch Vụ Công Chứng Chuyên Nghiệp Ở Hà Nội.

Mọi giấy tờ, biểu mẫu chính xác nhất theo quy định của pháp luật hiện hành luôn được cập nhật mới nhất tại website của Văn phòng công chứng CVN.

 

Tải mẫu: Văn Bản Thỏa Thuận Nhập Tài Sản Riêng Vào Tài Sản Chung Của Vợ Chồng mới nhất:

Tải mẫu: Văn Bản Cam Kết

✅ Công Chứng Mua Bán ⭕ Nhà đất, căn hộ, ô tô, xe máy,...
✅ Công Chứng Sang Tên ⭐ Xe máy, ô tô, sổ đỏ,...
✅ Công Chứng Ủy Quyền ⭕ Thay mặt, bảo hộ bảo lãnh, nhận hồ sơ,...
✅ Công Chứng Hợp Đồng ⭐ Mua bán, bàn giao tài sản, cho tặng,...
✅ Công Chứng Di Chúc ⭕ Thảo thuận, cam kết tài sản riêng,...
✅ Dịch Thuật Công Chứng ⭕ Tất cả các loại giấy tờ, hồ sơ