Chuyển Nhượng Hợp Đồng Cho Thuê Nhà Còn Được Gọi Là Gì?

Chuyển nhượng Hợp đồng cho thuê nhà còn được gọi là:

 • Thỏa thuận chuyển nhượng hợp đồng cho thuê.
 • Thỏa thuận chuyển nhượng.
 • Đơn Chuyển nhượng hợp đồng cho thuê.
 • Chuyển hợp đồng thuê.

Chuyển nhượng hợp đồng cho thuê cũng có thể được gọi là Chuyển nhượng hợp đồng cho thuê thương mại, hoặc Chuyển nhượng hợp đồng cho thuê nhà ở, tùy thuộc vào loại bất động sản đang được sử dụng. Dịch vụ hỗ trợ chuyển nhượng hợp đồng cho thuê mà Công chứng CVN cung cấp có thể được sử dụng cho các bất động sản thương mại hoặc nhà ở.

Tìm Hiểu Về Chuyển Nhượng Hợp Đồng Cho Thuê Nhà

Chuyển nhượng hợp đồng cho thuê nhà là gì?

Chuyển nhượng hợp đồng cho thuê nhà là chuyển các quyền và nghĩa vụ của hợp đồng thuê hiện có từ người thuê này sang người thuê khác.

Các bên trong hợp đồng cho thuê nhà là ai?

Nói chung, có hai bên liên quan đến Chuyển nhượng hợp đồng cho thuê:

 • Người chuyển nhượng: đây là (những) người thuê được liệt kê trong hợp đồng thuê hiện tại của bất động sản (hợp đồng thuê chính), đồng thời cũng là người đang sử dụng Mẫu Chuyển nhượng hợp đồng cho thuê, đang chuyển giao quyền và nghĩa vụ của họ cho người thuê khác.
 • Người được chuyển nhượng: đây là người thuê sẽ tiếp quản các quyền và nghĩa vụ của người thuê ban đầu (người chuyển nhượng)

Thông thường, chủ nhà sẽ không tự mình ký vào Bản chuyển nhượng hợp đồng thuê, nhưng thông tin của họ có thể được đưa vào tài liệu và họ có thể cần phải ký một đơn đồng ý cho phép người chuyển nhượng chuyển nhượng hợp đồng thuê.

Những lý do cần chuyển nhượng hợp đồng cho thuê nhà

Chuyển nhượng Hợp đồng thuê thường được sử dụng khi người thuê muốn dọn khỏi bất động sản trước khi hợp đồng thuê của họ hết hạn. Có nhiều lý do tại sao người thuê cần sử dụng Chuyển nhượng hợp đồng cho thuê, ví dụ:

 • Nếu người thuê nhà đang thuê bất động sản nhà ở, họ có thể muốn chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà của mình vì họ cần chuyển chỗ ở vì công việc hoặc lý do cá nhân, giảm chi phí sinh hoạt, tăng không gian sống hoặc mua nhà.
 • Nếu người thuê đang thuê bất động sản thương mại, họ có thể muốn chuyển nhượng hợp đồng thuê của mình do công ty chuyển địa điểm, mở rộng, giảm quy mô hoặc đóng cửa theo mùa.

Chuyển nhượng hợp đồng cho thuê nhà bao gồm những gì?

Thông thường, Chuyển nhượng hợp đồng cho thuê sẽ chứa thông tin liên quan đến:

 • Hình thức cho thuê (nhà ở hoặc thương mại).
 • Vị trí của tài sản.
 • Thông tin chi tiết về người chuyển nhượng, người được chuyển nhượng và chủ nhà.
 • Thời hạn thuê ban đầu (ngày bắt đầu và ngày kết thúc).
 • Ngày bắt đầu chuyển nhượng hợp đồng thuê.
 • Thông tin chi tiết về trách nhiệm tiếp tục của người chuyển nhượng (tức là liệu người chuyển nhượng có tiếp tục chịu trách nhiệm với chủ nhà sau khi hợp đồng thuê được giao cho người được chuyển nhượng hay không).
 • Công khai việc sơn chì cho nhà ở cho thuê, nếu được yêu cầu.

Chuyển nhượng hợp đồng cho thuê cũng phải bao gồm một bản sao của hợp đồng thuê chính (hợp đồng thuê bất động sản gốc, có chữ ký của chủ nhà và người chuyển nhượng) hoặc một bản sao phải được cung cấp cho người được chuyển nhượng để lưu trữ hồ sơ của người được chuyển nhượng.

Cần có sự đồng ý của chủ nhà khi chuyển nhượng hợp đồng cho thuê không?

Bạn nên có sự đồng ý của chủ nhà khi bạn muốn chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà.

Hợp đồng thuê chính có thể nêu rõ liệu người thuê có được phép chuyển nhượng hợp đồng thuê của họ hay không, và có cần sự đồng ý hay không. Tuy nhiên, nếu không, bạn nên nói chuyện với chủ nhà và tạo Giấy đồng ý cho thuê của Chủ nhà trước khi chuyển nhượng hợp đồng cho người thuê mới.

Ai là người chịu trách nhiệm trong hợp đồng thuê được chuyển nhượng?

Hợp đồng cho thuê của bạn có thể có chứa một điều khoản về việc chuyển nhượng và tiếp tục trách nhiệm. Nếu không có, chủ nhà thường sẽ quyết định xem người chuyển nhượng có chịu trách nhiệm về những thiệt hại hoặc những vi phạm khác đối với hợp đồng do người được chuyển nhượng (hoặc do khách của người được chuyển nhượng) gây ra hay không.

Việc Chuyển nhượng hợp đồng cho thuê cần lưu ý rằng liệu người chuyển nhượng có phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với hành vi của người được chuyển nhượng hay không (Ví dụ: Trả tiền bồi thường thiệt hại về tài sản, tiền thuê nhà trễ hạn, tiền phạt do không tuân thủ quy định im lặng, v.v.). Nếu người chuyển nhượng đã được miễn trách nhiệm, chủ nhà chỉ có thể yêu cầu người được chuyển nhượng bồi thường thiệt hại về tài sản hoặc các vi phạm hợp đồng thuê khác.

Ngược lại, nếu người chuyển nhượng vẫn phải chịu trách nhiệm theo hợp đồng thuê ban đầu, thì chủ nhà có thể yêu cầu bồi thường cả người chuyển nhượng và người được chuyển nhượng.

Nếu người được chuyển nhượng phải chịu trách nhiệm pháp lý nhưng chủ nhà lại cố gắng thu tiền từ người chuyển nhượng, thì Thỏa thuận chuyển nhượng sẽ giúp bảo vệ người chuyển nhượng bằng cách quy định rằng người chuyển nhượng có thể yêu cầu người được chuyển nhượng bồi thường cho mình.

Sự khác biệt giữa chuyển nhượng và cho thuê lại hợp đồng là gì?

Cả việc chuyển nhượng và cho thuê lại đều liên quan đến việc tìm người thuê mới, nhưng có một số điểm khác biệt chính.

Chuyển nhượng là khi người thuê chuyển tiền lãi cho thuê của họ cho người thuê mới bằng Chuyển nhượng hợp đồng cho thuê. Người được chuyển nhượng thay thế vị trí của người chuyển nhượng trong mối quan hệ chủ nhà – người thuê nhà, mặc dù người chuyển nhượng có thể vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý về những thiệt hại, việc thanh toán tiền thuê nhà trễ hạn và các vi phạm hợp đồng thuê nhà khác.

Cho thuê lại là khi người thuê tạm thời bàn giao các quyền và nghĩa vụ của hợp đồng thuê cho bên thứ ba bằng Hợp đồng cho thuê lại. Mặc dù chủ nhà thường không phải là một bên của thỏa thuận, họ vẫn có thể yêu cầu người thuê chịu trách nhiệm về các điều khoản của hợp đồng thuê ban đầu.

Trước khi quyết định chuyển nhượng hoặc cho thuê lại bất động sản cho thuê của bạn, điều quan trọng là bạn phải xem lại Hợp đồng cho thuê của mình (hợp đồng thuê chính) để biết các quy tắc và thảo luận về các lựa chọn của bạn với chủ nhà.

Mẫu Thỏa Thuận Chuyển Nhượng Hợp Đồng Cho Thuê Nhà

chuyen-nhuong-hop-dong-cho-thue-nha
Mẫu thỏa thuận chuyển nhượng hợp đồng cho thuê nhà
chuyen-nhuong-hop-dong-cho-thue-nha-2
Mẫu thỏa thuận chuyển nhượng hợp đồng cho thuê nhà (2)
chuyen-nhuong-hop-dong-cho-thue-nha-3
Mẫu thỏa thuận chuyển nhượng hợp đồng cho thuê nhà (3)

Bạn có thể tải mẫu thỏa thuận Chuyển nhượng hợp đồng cho thuê nhà tại đây!

Những Tài Liệu Liên Quan

 • Sự chấp thuận của chủ nhà đối với việc Chuyển nhượng hợp đồng cho thuê: Đơn đồng ý này được sử dụng khi người thuê nhà cần có sự chấp thuận bằng văn bản của chủ nhà trước khi họ chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà của mình cho người thuê mới.
 • Thỏa thuận cho thuê lại thương mại: Thỏa thuận này được sử dụng bởi những người thuê bất động sản thương mại và cho phép họ cho một người thuê khác thuê toàn bộ hoặc một phần tài sản thuê của họ.
 • Thỏa thuận cho thuê lại nhà ở: Thỏa thuận này cho phép người thuê nhà ở cho người khác thuê lại toàn bộ hoặc một phần tài sản thuê.
 • Sự chấp thuận của chủ nhà đối với việc Cho thuê lại: Đơn đồng ý này được sử dụng khi người thuê nhà cần phải có sự chấp thuận bằng văn bản của chủ nhà trước khi tạo Hợp đồng cho thuê lại.

Trong bài viết trên đây, Công chứng CVN đã cung cấp một số thông tin khái quát nhất về mẫu Chuyển nhượng hợp đồng cho thuê nhà mới nhất hiện nay. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp nhiều mẫu giấy tờ khác  trên trang web của Công chứng CVN.

Nếu bạn đọc có bất kì thắc mắc nào liên quan đến vấn đề trên hãy liên hệ ngay với chúng tôi – Công chứng CVN để được hỗ trợ nhanh và chính xác nhất.

✅ Công Chứng Mua Bán ⭕ Nhà đất, căn hộ, ô tô, xe máy,...
✅ Công Chứng Sang Tên ⭐ Xe máy, ô tô, sổ đỏ,...
✅ Công Chứng Ủy Quyền ⭕ Thay mặt, bảo hộ bảo lãnh, nhận hồ sơ,...
✅ Công Chứng Hợp Đồng ⭐ Mua bán, bàn giao tài sản, cho tặng,...
✅ Công Chứng Di Chúc ⭕ Thảo thuận, cam kết tài sản riêng,...
✅ Dịch Thuật Công Chứng ⭕ Tất cả các loại giấy tờ, hồ sơ