Thỏa thuận Đối tác là gì?

Thỏa thuận đối tác là hợp đồng giữa hai hoặc nhiều đối tác kinh doanh. Các đối tác sử dụng thỏa thuận để xác định trách nhiệm quyền lợi của họ và phân chia lãi lỗ. Thỏa thuận cũng đặt ra các quy tắc đối tác chung, như rút tiền, góp vốn và báo cáo tài chính. Mẫu của Công chứng CVN cho phép bạn tạo một thỏa thuận đối tác chung.

Công ty hoặc hiệp hội bao gồm hai hoặc nhiều thành viên hợp tác cùng thành lập doanh nghiệp vì lợi nhuận. Mỗi đối tác đều chịu trách nhiệm như nhau đối với các khoản nợ và nghĩa vụ của công ty cũng như các hành động của (các) đối tác kia.

Đối tác không cần phải là một cá nhân. Đối tác cũng có thể là một công ty hoặc một tổ chức kinh doanh khác. Điều quan trọng là cần phải nêu rõ tình trạng pháp lý của đối tác vì nó có thể có tác động về thuế.

Thỏa thuận Đối tác còn được gọi là:

 • Thỏa thuận đối tác chung
 • Hợp đồng đối tác
 • Các điều khoản của quan hệ đối tác
 • Thỏa thuận đối tác kinh doanh

 

Ai sẽ cần Thỏa thuận đối tác?

Bất kỳ hai hoặc nhiều người nào cùng kinh doanh vì lợi nhuận, bao gồm gia đình, vợ / chồng, bạn bè hoặc đồng nghiệp, đều nên có Thỏa thuận đối tác.

Thỏa thuận Đối tác đưa ra các nguyên tắc và quy chuẩn để các đối tác kinh doanh tuân theo để tránh bất đồng hoặc các vấn đề trong tương lai.

 

Tại sao Thỏa thuận đối tác lại có giá trị?

Thỏa thuận đối tác có giá trị vì nó quy định các quyền và trách nhiệm của mỗi đối tác. Hơn nữa, nó cho phép các đối tác tùy chỉnh luật áp dụng cho quan hệ đối tác của họ.

Mặc dù việc không có Thỏa thuận đối tác là hoàn toàn hợp pháp, nhưng việc sở hữu chúng cũng đi kèm với những lợi thế riêng. Nếu không có thỏa thuận, doanh nghiệp của bạn phải tuân theo các quy chế tiêu chuẩn về quan hệ đối tác ở tiểu bang của bạn. Tại Hoa Kỳ, 37 tiểu bang tuân theo Đạo luật đối tác thống nhất đã sửa đổi và Đạo luật này có thể có các điều khoản không phù hợp với quan hệ đối tác hoặc doanh nghiệp cụ thể của bạn. Bằng cách tạo ra thỏa thuận của riêng bạn, bạn có thể kiểm soát các chi tiết cụ thể và tùy chỉnh luật hiện hành để hoàn toàn phù hợp với công ty của bạn.

Ví dụ, một đối tác rời khỏi công ty sẽ dẫn đến việc giải thể (hoặc chấm dứt) quan hệ đối tác ở một số tiểu bang. Với Thỏa thuận đối tác tùy chỉnh, bạn có thể bao gồm các điều khoản để đảm bảo rằng quy tắc mặc định không áp dụng cho quan hệ đối tác của bạn. Thay vào đó, bạn có thể tạo điều kiện cho các đối tác còn lại mua lại cổ phần của đối tác cũ trong quan hệ đối tác.

 

Tôi nên bao gồm những gì trong Thỏa thuận Đối tác?

Trước khi bạn bắt đầu tạo Thỏa thuận đối tác, có một số chi tiết quan trọng về quan hệ đối tác cần giải quyết với các đối tác của bạn.

Khi tạo tài liệu, bạn sẽ có sẵn thông tin chi tiết về các chủ đề sau:

 • Góp vốn.
 • Phân bổ lãi lỗ.
 • Quản lý và biểu quyết.
 • Bầu cử thuế quan hệ đối tác.
 • Rút khỏi quan hệ đối tác.
 • Giải thể công ty Hiệp hội.

 

Làm cách nào để tạo Thỏa thuận đối tác?

Bạn có thể dễ dàng tạo Thỏa thuận đối tác bằng cách điền vào bảng câu hỏi của Công chứng CVN. Sử dụng mẫu của chúng tôi sẽ đảm bảo bạn hoàn thành các bước cần thiết:

 

1. Chỉ định loại hình doanh nghiệp bạn đang điều hành.

Bạn hãy bắt đầu tạo Thỏa thuận đối tác của bạn bằng cách chỉ định ngành kinh doanh  và loại hình kinh doanh của bạn.

Bảng câu hỏi Thỏa thuận đối tác của Công chứng CVN cho phép bạn chọn từ bốn loại ngành:

 • Bán lẻ.
 • Những dịch vụ chuyên nghiệp.
 • Thức ăn và chỗ ở.
 • Nghệ thuật, giải trí, tiêu khiển.
 • Khác (nếu doanh nghiệp của bạn không thuộc bất kỳ ngành nào được liệt kê)

Loại hình kinh doanh của bạn có thể được mô tả bằng dịch vụ mà bạn đang cung cấp (ví dụ: kế toán, cửa hàng quần áo, nhà hàng ăn tối).

 

2. Nêu địa điểm kinh doanh của bạn.

Các bang khác nhau có các quy tắc và quy định khác nhau đối với quan hệ đối tác. Chọn tiểu bang bạn đang hoạt động và Công chứng CVN sẽ tùy chỉnh Thỏa thuận đối tác của bạn để đáp ứng các yêu cầu của nó.

 

3. Cung cấp thông tin chi tiết về quan hệ đối tác.

Bao gồm tên và địa chỉ đối tác của bạn trong thỏa thuận.

Trước khi chọn tên cho mối quan hệ đối tác của mình, bạn nên tìm kiếm tên doanh nghiệp để tránh chọn một tên có vẻ giống với một doanh nghiệp khác trong ngành của bạn. Luật đăng ký tên doanh nghiệp nghiêm cấm các doanh nghiệp đặt tên giống nhau vì có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng.

Bạn cần phải bao gồm địa chỉ, thành phố, tiểu bang và mã ZIP của đối tác trong thỏa thuận của bạn. Địa chỉ thường là vị trí của văn phòng chính hoặc trụ sở chính của doanh nghiệp bạn. Bạn có thể sử dụng một trong các địa chỉ nhà riêng của đối tác nếu doanh nghiệp của bạn không có mặt bằng.

 

4. Nêu thời hạn của quan hệ đối tác.

Nêu ngày bắt đầu hợp tác và kết thúc như thế nào, nếu bạn biết. Bạn có thể chọn kết thúc quan hệ đối tác vào một ngày cụ thể hoặc khi các đối tác quyết định giải thể quan hệ đối tác.

 

5. Cung cấp thông tin chi tiết của từng đối tác.

Cung cấp tên và địa chỉ của từng đối tác và nêu rõ họ là cá nhân, công ty, đối tác, quỹ tín thác hay CTTNHH.

 

6. Nêu rõ các khoản góp vốn của từng đối tác.

Phần vốn góp là thời gian, tiền bạc hoặc tài sản mà mỗi thành viên góp vốn cho doanh nghiệp hoặc công ty Hiệp hội. Đối tác càng đóng góp nhiều thì họ càng có nhiều lợi ích vốn cổ phần trong công ty. Mỗi đối tác nhận được một tỷ lệ sở hữu dựa trên phần vốn góp của họ.

Hãy ghi rõ giá trị bằng tiền của mỗi khoản đóng góp trong Thỏa thuận đối tác của bạn. Các khoản góp vốn có thể ở dạng tiền mặt, thiết bị, thời gian và công sức (thay cho vốn tự có bằng tiền mặt) hoặc theo một số cách khác (ví dụ: một khoản vay miễn phí một phương tiện cá nhân cho đối tác).

Thỏa thuận Đối tác có thể bao gồm các khoản đóng góp phi tiền tệ miễn là các đối tác có thể tính toán và đồng ý về giá trị của các khoản đóng góp.

Ngoài ra, bạn nên bao gồm cả ngày mà các khoản góp vốn ban đầu đến hạn.

 

7. Phác thảo việc kết nạp các đối tác mới.

Nếu bạn và các đối tác của bạn cho phép thêm thành viên mới, hãy nêu rõ cách bạn sẽ quyết định việc kết nạp vào quan hệ đối tác. Mẫu Thỏa thuận đối tác của Công chứng CVN cung cấp cho bạn tùy chọn biểu quyết đa số hoặc biểu quyết nhất trí của các đối tác.

 

8. Phác thảo cách một đối tác có thể tự nguyện rút khỏi quan hệ đối tác

Nếu hợp đồng đối tác cho phép rút lại, đối tác có thể thực hiện thoát ly trong hòa bình miễn là họ tuân thủ thời gian thông báo của thỏa thuận và các điều khoản khác được chỉ định. Nếu một đối tác muốn rút khỏi, họ có thể làm như vậy bằng cách sử dụng biểu mẫu Thông báo Rút khỏi Đối tác.

Bảng câu hỏi của chúng tôi cho phép bạn đặt khoảng thời gian thông báo cần thiết là ba tháng, sáu tháng, một năm hoặc hai năm. Bạn nên đặt thông báo vì sự rời đi của đối tác có thể gây ra những hậu quả to lớn cho doanh nghiệp, đặc biệt là trong một mối quan hệ đối tác nhỏ.

Bạn cũng có thể quyết định xem một đối tác rời đi có tự động khiến quan hệ đối tác của bạn bị giải thể hay không.

 

9. Xác định các điều khoản cho việc giải thể của công ty Hiệp hội

Giải thể công ty Hiệp hội là một quyết định quan trọng có thể gây ra những hậu quả khác nhau đối với mỗi thành viên Hiệp hội. Thông thường, chúng tôi khuyến nghị rằng mối quan hệ đối tác của bạn cần có một cuộc bỏ phiếu nhất trí để giải thể nó.

Một số lý do phổ biến nhất khiến đối tác có thể giải thể công ty Hiệp hội bao gồm:

 • Tất cả các đối tác đồng ý về một ngày kết thúc cụ thể cho quan hệ đối tác của họ.
 • Sự hợp tác đã hoàn thành tất cả các dự án của nó hoặc hoàn thành mục đích của nó.
 • Công việc kinh doanh không còn sinh lãi.
 • Sự qua đời của một đối tác.
 • Sự phá sản của một đối tác hoặc công ty Hiệp hội.
 • Một đối tác rút khỏi quan hệ đối tác.

Cách các thành viên phân phối tài sản của doanh nghiệp khi giải thể có thể phụ thuộc vào cách mỗi thành viên biểu quyết trong quyết định giải thể công ty Hiệp hội.

Các phương án phân chia tài sản giữa các thành viên Hiệp hội là:

 • Chia đều cho mỗi đối tác
 • Theo tỷ lệ vốn góp
 • Phần trăm cố định

 

10. Đặt ra các quy tắc cho cuộc họp đối tác gọi điện

Cuộc họp của các đối tác là khi các thành viên của một công ty Hiệp hội cùng nhau để đưa ra các quyết định quan trọng về kinh doanh và tài chính.

Quyết định xem các đối tác sẽ tổ chức các cuộc họp hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm hoặc theo yêu cầu. Bạn cũng sẽ cần xác định xem có thể triệu tập các cuộc họp đặc biệt bởi bất kỳ đối tác nào hay đa số đối tác hay không.

 

11. Chỉ định một đối tác quản lý

Một đối tác quản lý chịu trách nhiệm về việc quản lý tổng thể và hoạt động hàng ngày của quan hệ đối tác. Họ cũng là người có lợi nhuận về quyền sở hữu trong quan hệ đối tác.

Bạn cần quyết định xem muốn chỉ định một đối tác quản lý duy nhất hay là tất cả các đối tác sẽ tham gia vào việc quản lý các hoạt động hàng ngày. Sau đó, bạn sẽ cần quyết định liệu chỉ cần một phiếu nhất trí hoặc đa số phiếu của các đối tác để loại bỏ đối tác quản lý khỏi vị trí của họ.

Một số vấn đề nhất định sẽ vẫn yêu cầu biểu quyết của các đối tác ngay cả khi các đối tác đã chỉ định đối tác quản lý.

 

12. Xác định phương thức biểu quyết

Các đối tác cùng chịu trách nhiệm về các quyết định được đưa ra thay mặt cho Hiệp hội, ngay cả khi họ không tham gia hoặc không được tham vấn. Một số quyết định có thể thay đổi tính chất doanh nghiệp của bạn, điều này có thể mang lại rủi ro khôn lường trước cho các đối tác không đảm bảo tài chính hơn những đối tác khác.

 

Khi đưa ra quyết định bằng cách biểu quyết, bạn có thể trao cho một số đối tác nhiều quyền lực hơn những người khác. Bạn phải xác định xem liệu quyền biểu quyết sẽ dựa trên tỷ lệ vốn góp tổng hợp, tỷ lệ cổ phần lợi nhuận của một đối tác hay là tất cả họ sẽ có quyền biểu quyết ngang nhau (một thành viên, một phiếu bầu).

 

13. Quyết định đối tác nào có thẩm quyền ký kết

Bất kỳ người nào có thẩm quyền ký hợp đồng thay mặt cho Hiệp hội đều có thể ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của bạn và các đối tác còn lại. Bạn cần quyết định xem liệu thẩm quyền ký kết hợp đồng sẽ được trao cho bất kỳ đối tác, đối tác quản lý nào, hay là phụ thuộc vào biểu quyết của Hiệp hội.

Trong mối quan hệ đối tác, cần phải thông báo bất kỳ sự thay đổi nào đối với thẩm quyền giả định của các đối tác cho các bên thứ ba, nhà cung cấp và cộng sự kinh doanh.

 

14. Vạch ra những quyết định nào cần có sự đồng ý nhất trí

Bởi vì sẽ có một số quyết định kinh doanh dẫn đến những rủi ro mới đáng kể đối với quan hệ đối tác, nên đôi khi cần có sự đồng ý của tất cả các đối tác để bảo vệ lợi ích của mọi người.

Một số quyết định nên cần có sự đồng ý nhất trí bao gồm:

 • Chỉ định người ký séc của công ty.
 • Giả định các khoản nợ mới trên một số lượng nhất định.
 • Phát sinh chi phí mới trên một số lượng nhất định.
 • Bán tài sản của Hiệp hội trên một giá trị cụ thể.
 • Thuê nhân viên mới với mức lương cao hơn số tiền nhất định.
 • Sa thải nhân viên.
 • Đưa ra các khiếu nại về quan hệ đối tác, ngoại trừ việc phải thanh toán đầy đủ.
 • Các quyết định ảnh hưởng đến việc sử dụng hoặc cho mượn thiết bị của Hiệp hội một cách bất thường.

 

15. Xác định cách bạn sẽ đưa ra các quyết định quan trọng về kinh doanh và tài chính.

Bạn sẽ quyết định phương thức biểu quyết (một phiếu nhất trí hoặc đa số phiếu) để đưa ra các quyết định kinh doanh và tài chính.

Bạn cũng sẽ thực hiện các quyết định kinh doanh bao gồm tất cả các hành động liên quan đến việc quản lý, vận hành, kiểm soát và hoạt động kinh doanh của Hiệp hội; ngoài ra còn có các quyết định tài chính bao gồm phân phối lợi nhuận, phân bổ lỗ và các vấn đề tài chính khác.

 

16. Xác định phương pháp phân chia lãi và lỗ

Quyết định cách các đối tác sẽ phân chia lợi nhuận và thua lỗ:

 • Phần trăm cố định: Phần trăm lãi và lỗ không thay đổi. Các con số phải cộng lại tối đa 100% giữa tất cả các đối tác.
 • Chia sẻ bình đẳng: Lợi nhuận và lỗ được phân bổ đồng đều giữa các đối tác.
 • Tỷ lệ phần vốn góp: phần lãi lỗ phụ thuộc vào số vốn đầu tư của mỗi thành viên.

 

17. Xác định xem các đối tác có nhận được tiền bồi thường hay không.

Các thành viên của Hiệp hội có thể lựa chọn bồi thường cho một đối tác nếu họ thấy điều đó tương ứng với các dịch vụ đã cung cấp cho Hiệp hội. Khoản bồi thường sẽ được thêm vào khoản rút tiền mặt cá nhân thông thường mà các đối tác có thể lấy từ thu nhập của Hiệp hội.

 

18. Giải quyết các cuộc bầu cử về thuế.

Các quy tắc kiểm toán thuế liên bang cho phép Sở Thuế vụ (STV) coi các công ty Hiệp hội là các thực thể chịu thuế và kiểm toán ở cấp độ đối tác thay vì tiến hành các cuộc kiểm toán riêng lẻ đối với các đối tác. Điều đó có nghĩa là tùy thuộc vào quy mô và cấu trúc của công ty Hiệp hội, STV có thể coi công ty Hiệp hội như một thực thể chịu thuế thay vì kiểm toán từng đối tác riêng lẻ.

Các công ty Hiệp hội có 100 thành viên Hiệp hội trở xuống và không có nhiều cấp (tức là không có thành viên Hiệp hội nào tự có một công ty Hiệp hội riêng, CTTNHH hoặc quỹ tín thác) sẽ đủ điều kiện để chọn không áp dụng các quy tắc trên cơ sở hoàn trả quan hệ hợp tác hàng năm.

Các thỏa thuận đối tác nên đề cập đến các cuộc bầu cử thuế nhất định và chọn một đối tác làm đại diện Hiệp hội. Người đại diện Hiệp hội đóng vai trò là người bù đắp cho quan hệ đối tác theo các quy định mới về thuế.

Thỏa thuận đối tác của Công chứng CVN giải thích các quy tắc một cách rõ ràng và cho phép bạn:

 • Nếu đủ điều kiện, hãy chọn xem Hiệp hội có muốn tham gia các cuộc bầu cử thuế mới hay không. Nếu Hiệp hội từ chối, họ phải gia hạn quyết định này hàng năm khi khai thuế.
 • Cử đại diện đối tác chịu trách nhiệm trước các đối tác trong các giao dịch của họ với STV.
 • Lựa chọn để thẩm định riêng về phần nghĩa vụ thuế của từng đối tác nếu cuộc kiểm toán đánh giá nghĩa vụ thuế ở cấp độ Hiệp hội.

19. Chỉ định một Đại diện Hiệp hội

Một Đại diện Hiệp hội sẽ được Hiệp hội chỉ định, trao thẩm quyền để thay mặt Hiệp hội giải quyết các thủ tục kiểm toán.

Giả sử Hiệp hội của bạn không đủ điều kiện để chọn không tham gia (hoặc chọn tham gia) các quy tắc kiểm toán thuế do Đạo luật ngân sách lưỡng đảng liên bang đưa ra năm 2015. Trong trường hợp đó, STV có thể coi đối tác là một pháp nhân chịu thuế duy nhất và giao dịch với một “Đại diện đối tác” duy nhất tại thời điểm kiểm toán.

Đại diện của Đối tác được trao quyền để thay mặt cho đối tác đưa ra tất cả các quyết định liên quan đến kiểm toán trong các giao dịch với STV. Các đối tác cá nhân sẽ không còn quyền theo luật định để nhận được thông báo về các giao dịch với STV.

Các đối tác cá nhân sẽ không còn có thể thương lượng các dàn xếp với STV hoặc khiếu nại đối với bất kỳ dàn xếp nào được thực hiện giữa STV và Đại diện của Đối tác. Thỏa thuận đối tác của bạn cần phải xác định rõ vai trò của Người đại diện đối tác và trách nhiệm giải trình của Người đại diện đối tác với các đối tác.

Đại diện Hiệp hội không nhất thiết phải là một trong các thành viên Hiệp hội. Vì vai trò này có hậu quả đối với tất cả các đối tác, và thông qua đó, STV cũng không phải thông báo cho từng đối tác, nên vấn đề có thể xảy ra nếu Đại diện đối tác do các đối tác chỉ định không có mặt hoặc bị cản trở.

Một số Hiệp hội có thể bổ nhiệm một luật sư thuế hoặc công ty kế toán để đảm bảo tính liên tục và chuyên môn. Hãy lưu ý rằng bất kỳ đại diện nào bạn chọn cũng nên thường xuyên có mặt tại Hoa Kỳ.

 

20. Đặt ngày kết thúc năm tài chính

Năm tài chính là khoảng thời gian một năm mà công ty chọn để báo cáo thông tin tài chính như:

 • Kiểm toán bên ngoài.
 • Hồ sơ thuế liên bang.
 • Báo cáo tài chính.

Năm tài chính của một công ty không cần bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12. Nó chỉ cần là khoảng thời gian 12 tháng cho phép công ty tính toán chính xác thu nhập của mình từ năm này sang năm khác.

 

21. Phác thảo nội dung của báo cáo hàng năm

Ngoài báo cáo thuế thu nhập liên bang được tự động đưa vào báo cáo hàng năm, báo cáo hàng năm của bạn cũng có thể nêu các nội dung sau:

 • Báo cáo thu nhập: Hoạt động tài chính của công ty.
 • Bảng cân đối kế toán: Tài sản của công ty (bao gồm cả các khoản góp vốn) và nợ phải trả (bao gồm bất kỳ khoản tiền nào đã vay từ các đối tác ngoài phần vốn góp của họ).
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Lượng tiền (và các khoản tiền tương đương) vào và ra khỏi công ty.
 • Tóm tắt lãi và lỗ: chi phí, chi tiêu và doanh thu tổng hợp.

Báo cáo thuế thu nhập liên bang đã được bao gồm trong báo cáo hàng năm của bạn vì mỗi đối tác cần một bản sao để tính thuế thu nhập cá nhân của họ.

 

22. Nêu cách giải quyết tranh chấp

Sẽ có lúc các đối tác xung đột với nhau và việc có sẵn kế hoạch xử lý tranh chấp trong Thỏa thuận đối tác của bạn có thể giúp tránh việc kiện tụng tốn kém.

Nếu bạn chọn đưa ra một kế hoạch giải quyết tranh chấp để tránh phải ra tòa trong Thỏa thuận của mình, các lựa chọn bạn có sẽ là hòa giải, trọng tài phân xử hoặc hòa giải rồi đến trọng tài phân xử.

Hòa giải là một cuộc thương lượng giữa hai bên do một bên thứ ba trung lập hướng dẫn, gọi là hòa giải viên. Hòa giải viên không có quyền quyết định thay cho các bên tranh chấp. Vai trò của họ là hỗ trợ các bên tìm ra giải pháp.

Trọng tài phân xử cũng là một giải pháp thay thế cho việc ra tòa. Các bên tranh chấp đồng ý có một hoặc nhiều trọng tài viên đóng vai trò như một thẩm phán bằng cách xem xét các bằng chứng và đưa ra quyết định về sự tranh chấp của họ.

 

23. Ký kết Thỏa thuận Đối tác

Thỏa thuận đối tác ràng buộc về mặt pháp lý không cần thiết phải có nhân chứng. Tuy nhiên, bạn nên có một điều khoản rõ ràng trong trường hợp việc thực hiện thỏa thuận của bạn không được thừa nhận.

Nếu bạn có một nhân chứng, họ phải là một bên thứ ba trung lập không có ràng buộc cá nhân hoặc kinh doanh với bạn hoặc với bất kỳ đối tác nào khác.

 

Tôi có thể thay đổi hoặc sửa đổi Thỏa thuận đối tác không?

Có, đôi khi thỏa thuận đối tác sẽ cần được cập nhật. Thỏa thuận Đối tác có thể được thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ lúc nào với sự nhất trí của các đối tác.

 

Tài liệu liên quan:

 • Thông báo rút khỏi quan hệ đối tác: Thông báo được sử dụng để thông báo cho các đối tác về việc dự định rút khỏi quan hệ đối tác của một đối tác.
 • Chuyển nhượng quyền lợi quan hệ đối tác: Một hợp đồng được sử dụng để chuyển lợi ích của quan hệ đối tác từ đối tác này sang đối tác khác.
 • Thỏa thuận sửa đổi đối tác: Thỏa thuận được sử dụng để sửa đổi hoặc điều chỉnh các điều khoản của thỏa thuận đối tác.
 • Thỏa thuận liên doanh: Một tài liệu được sử dụng để trình bày chi tiết về việc hai bên hợp nhất các nguồn lực cho một mục tiêu hoặc dự án chung.
 • Thỏa thuận hoạt động CTTNHH: Thỏa thuận nêu rõ các quyền và trách nhiệm của các thành viên công ty và thiết lập các quy tắc và chi tiết hoạt động cho một công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Kế hoạch kinh doanh: Một tài liệu toàn diện xác định sứ mệnh, giá trị, mục tiêu, kế hoạch tiếp thị và bán hàng, dự báo tài chính, thông tin nhân viên và quản lý của công ty.
✅ Công Chứng Mua Bán ⭕ Nhà đất, căn hộ, ô tô, xe máy,...
✅ Công Chứng Sang Tên ⭐ Xe máy, ô tô, sổ đỏ,...
✅ Công Chứng Ủy Quyền ⭕ Thay mặt, bảo hộ bảo lãnh, nhận hồ sơ,...
✅ Công Chứng Hợp Đồng ⭐ Mua bán, bàn giao tài sản, cho tặng,...
✅ Công Chứng Di Chúc ⭕ Thảo thuận, cam kết tài sản riêng,...
✅ Dịch Thuật Công Chứng ⭕ Tất cả các loại giấy tờ, hồ sơ