Tên Gọi Khác Của Biên Bản Họp Cổ Đông

Biên bản họp cổ đông còn có thể được gọi là:

 • Biên bản họp Đại hội cổ đông của Công ty.
 • Chương trình họp Đại hội cổ đông.
 • Ghi chú Đại hội cổ đông.
 • Biên bản họp Đại hội cổ đông.

Biên Bản Họp Đại Hội Cổ Đông Là Gì?

Biên bản đại hội cổ đông là biên bản ghi lại bất kỳ hành động hoặc quyết định nào (còn được gọi là nghị quyết trong Luật Công ty) được lập trong cuộc họp của các cổ đông của công ty.

Biên bản được ghi vào sổ biên bản của công ty. Sổ này chứa các lịch sử ghi chú của tất cả các cuộc họp, bao gồm các nghị quyết, việc bổ nhiệm các cán bộ và những hành động khác của các cổ đông.

Cổ Đông Là Gì?

Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức sở hữu một hoặc nhiều cổ phần trong công ty. Nói cách khác, các cổ đông sở hữu công ty. Cổ đông sở hữu càng nhiều cổ phiếu thì họ càng có quyền biểu quyết lớn hơn tại các cuộc họp cổ đông, với điều kiện là loại cổ phiếu mà họ sở hữu có đi kèm với quyền biểu quyết.

Một số công ty sẽ phát hành loại cổ phiếu hạng hai (không có quyền biểu quyết). Điều này cho phép công ty thu hút đầu tư mà không làm giảm lợi ích điều hành trong công ty.

Tất cả các cổ đông, không phân biệt tầng lớp, đã đầu tư vào công ty có thể kiếm được cổ tức hoặc chứng kiến ​​giá cổ phiếu của họ tăng lên khi công ty có lãi, nhưng cũng có thể mất khoản đầu tư nếu công ty thất bại.

Nếu cổ đông đầu tư vào một công ty bị phá sản, khả năng cao là họ sẽ nhận được ít lợi tức từ khoản đầu tư của mình, bởi vì các khoản nợ thanh toán sẽ được thực hiện theo thứ tự, đầu tiên là các chủ nợ có bảo đảm (như ngân hàng và chủ sở hữu trái phiếu), sau đó là chủ nợ không có bảo đảm, rồi mới đến chủ sở hữu vốn cổ phần.

bien-ban-hop-co-dong-3
Thế nào là một cuộc họp cổ đông

Nội Dung Của Cuộc Họp Cổ Đông

Việc tổ chức họp cổ đông là yêu cầu được quy định trong Đạo luật Công ty Thương mại của mỗi tiểu bang đối với công ty, và thường được sử dụng để xử lý các trách nhiệm hành chính.

Chương trình họp có thể tập trung vào nhiều nội dung khác nhau, chẳng hạn như:

 • Bầu thành viên hội đồng quản trị.
 • Chấp thuận cho một công ty kế toán kiểm tra tình hình tài chính của công ty.
 • Mục tiêu kinh doanh và thay đổi chính sách.
 • Bồi thường hành pháp.

Các hành động được thực hiện trong cuộc họp (và kết quả của chúng) được gọi là các nghị quyết, và chúng cũng sẽ được ghi vào biên bản họp của công ty. Các biên bản thường sẽ được xem lại vào đầu cuộc họp tiếp theo.

Biên Bản Cuộc Họp Cổ Đông Cần Những Thông Tin Gì?

Biên bản phải bao gồm các chi tiết như tên của công ty, cùng với tên của người chủ trì và thư ký của cuộc họp. Địa điểm và thời gian họp cũng nên ghi trong biên bản, cùng với tên của các cổ đông.

Một điều quan trọng nữa của biên bản cuộc họp là phần nghị quyết, chính là các quyết định được đưa ra về từng mục trong chương trình.

Các quyết định có thể bao gồm:

 • Bất kỳ hành động nào được thực hiện (hoặc được đồng ý thực hiện) trong cuộc họp.
 • Kết quả biểu quyết đối với các đề xuất được đưa ra trước hội đồng quản trị.
 • Kết quả của các đề nghị (được thực hiện hoặc bị từ chối).
 • Các mục sẽ được họp bàn vào một ngày khác.

Ngày, giờ và địa điểm của cuộc họp tiếp theo cũng thường sẽ được bàn bạc. Thông thường, những cuộc họp này được tổ chức hàng năm tại cùng một thời gian và địa điểm, nhưng điều này cũng có thể khác đối với các công ty khác nhau.

Cuối cùng, biên bản họp cổ đông cần có chữ ký của thư ký hoặc người chủ trì cuộc họp.

bien-ban-hop-co-dong
Biên bản họp cổ đông

Quý bạn đọc có thể tải về Mẫu Biên bản họp cổ đông đầy đủ nhất tại đây!

Các Tài Liệu Liên Quan

 • Các điều khoản thành lập: Các tài liệu nộp cho văn phòng Ngoại trưởng Mỹ để ghi lại hợp pháp việc thành lập công ty, bao gồm tên riêng của công ty, văn phòng đăng ký và đại lý và vốn cổ phần được ủy quyền.
 • Thỏa thuận hoạt động của CTTNHH: Một thỏa thuận được sử dụng để trình bày chi tiết các quyền và nhiệm vụ của các thành viên CTTNHH, đồng thời thiết lập các chi tiết cụ thể cho công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Hợp đồng mua cổ phần: Một hợp đồng được sử dụng để ghi lại việc bán cổ phần giữa một cổ đông của một công ty với một cá nhân hoặc công ty khác.
 • Thỏa thuận cổ đông: Thỏa thuận thực hiện giữa cổ đông và công ty mà họ đã mua cổ phần, trong đó nêu chi tiết các quyền và trách nhiệm của cổ đông đối với công ty.
 • Đơn đồng ý hành động mà không dự họp của các cổ đông: Ghi các hành động được thực hiện bởi các cổ đông của một công ty thay vì tổ chức một cuộc họp cổ đông.
 • Cuộc họp tổ chức của cổ đông: Bản ghi các quyết định hoặc nghị quyết ban đầu của các cổ đông để tổ chức một công ty.

Trong bài viết trên đây, Công chứng CVN đã cung cấp một số thông tin khái quát nhất về một cuộc họp cổ đông cũng như mẫu Biên bản họp cổ đông mới nhất hiện nay. Nếu bạn đọc có bất kì thắc mắc nào liên quan đến vấn đề trên hãy liên hệ ngay với chúng tôi – Công chứng CVN để được hỗ trợ nhanh và chính xác nhất.

✅ Công Chứng Mua Bán ⭕ Nhà đất, căn hộ, ô tô, xe máy,...
✅ Công Chứng Sang Tên ⭐ Xe máy, ô tô, sổ đỏ,...
✅ Công Chứng Ủy Quyền ⭕ Thay mặt, bảo hộ bảo lãnh, nhận hồ sơ,...
✅ Công Chứng Hợp Đồng ⭐ Mua bán, bàn giao tài sản, cho tặng,...
✅ Công Chứng Di Chúc ⭕ Thảo thuận, cam kết tài sản riêng,...
✅ Dịch Thuật Công Chứng ⭕ Tất cả các loại giấy tờ, hồ sơ