Mẫu Giấy Ủy Quyền Thay Mặt Xử Lý Tại Toà Án

Mẫu Giấy Ủy Quyền Thay Mặt Xử Lý Tại Tòa Án được cập nhật mới nhất tại website Công chứng CVN Hà Nội. Bạn cần tìm hiểu thêm về Mẫu Giấy Ủy Quyền Thay Mặt Xử Lý Tại Tòa Án cũng như dịch vụ công chứng Giấy Ủy Quyền Thay Mặt Xử Lý tại Tòa Án ở Hà Nội, hãy liên hệ ngay với chúng tôi – Dịch vụ Công chứng CVN để được tư vấn cụ thể nhất.

+ Xem thêm bài viết: Tải Mẫu Giấy Ủy Quyền Người Khác Nhận Hộ

mau-giay-uy-quyen-thay-mat-xu-ly-tai-toa-an-1
Mẫu Giấy Ủy Quyền Thay Mặt Xử Lý Tại Toà Án Trang 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MẪU GIẤY ỦY QUYỀN THAY MẶT XỬ LÝ TẠI TÒA ÁN

Tại Văn Phòng, tôi là:

Họ tên

Năm sinh

Chứng minh nhân dân số

Thường trú tại

Là ……… đơn trong vụ án “tranh chấp ……………..” theo …………………

 Bằng giấy này, tôi ủy quyền cho: 

Họ tên

Năm sinh

Chứng minh nhân dân số

Thường trú tại

+ Xem thêm bài viết: Báo giá dịch vụ công chứng chuyên nghiệp

 

Thực hiện nội dung sau đây:  

  1. Ông …………………… được toàn quyền thay mặt và nhân danh tôi liên hệ với ………………….., UBND các cấp trong các buổi thương lượng, hòa giải tại UBND Phường. Nếu hòa giải không thành thì ông ……………… sẽ thay mặt tôi nộp đơn khởi kiện tại Tòa Án Nhân dân quận ……………
  2. Sau khi được Tòa Án thụ lý, ông ……………. được liên hệ tại Tòa án nhân dân quận ……………, Tòa án nhân dân các cấp, cơ quan thi hành án và các cơ quan có thẩm quyền liên quan trong quá trình xét xử, giải quyết vụ kiện nêu trên.
  3. Trong phạm vi ủy quyền, ông ……………… được liên hệ với các cơ quan chức năng, được tự quyết định mọi vấn đề được ủy quyền, được tham gia phiên tòa xét xử khi được mời với tư cách là nguyên đơn và trình bày các yêu cầu, xuất trình các chứng cứ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ……………….
  4. Trong phạm vi ủy quyền, ông ……………………. được quyền lập, ký tên trên các giấy tờ liên quan, thực hiện các quyền, nghĩa vụ pháp luật quy định có liên quan đến các hành vi được ủy quyền nêu trên.

Thù lao ủy quyền : Không thù lao.

Thời hạn ủy quyền : Đến khi vụ việc được giải quyết xong.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do Bên được ủy quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền. 

 

Người ủy quyền

mau-giay-uy-quyen-thay-mat-xu-ly-tai-toa-an-2
Mẫu Giấy Ủy Quyền Thay Mặt Xử Lý Tại Toà Án Trang 2

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày        tháng       năm 2020 (ngày   tháng  năm hai ngàn không trăm hai mươi) tại trụ sở Văn Phòng Công chứng …, Số ..

Tôi ……………………………, Công chứng viên Văn Phòng Công chứng ….

+ Xem thêm bài viết: Dịch vụ công chứng sao y bản chính

 

CHỨNG   NHẬN:

 

  1. Giấy ủy quyền này do …………………. lập;
  2. Tại thời điểm công chứng, ………………………………… có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
  3. Nội dung ủy quyền phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;
  4. Người ủy quyền đã đọc lại Giấy ủy quyền này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Giấy ủy quyền này trước sự có mặt của tôi;
  5. Giấy ủy quyền này lập thành 03 bản chính (mỗi bản chính gồm 03 tờ, 03 trang), cấp cho người ủy quyền 02 bản chính, lưu tại Văn phòng Công chứng một bản chính.

 

Số công chứng.……………………., Quyển số.………… TP/CC-SCC/HĐGD.

            CÔNG CHỨNG VIÊN

+ Xem thêm bài viết: Danh sách Văn Phòng Công Chứng Quận Đống Đa Hà Nội

mau-giay-uy-quyen-thay-mat-xu-ly-tai-toa-an
Mẫu Giấy Ủy Quyền Thay Mặt Xử Lý Tại Toà Án

 

Bài viết trên đây giới thiệu tới các bạn về Mẫu Giấy Ủy Quyền Thay Mặt Xử Lý Toà Án mới nhất. Mọi thắc mắc khác về giấy ủy quyền thay mặt xử lý toà án hãy liên hệ công chứng CVN Hà Nội để được tư vấn cụ thể và chính xác nhất. Đồng thời, bạn có thể tìm hiểu thêm về Báo Giá Dịch Vụ Công Chứng Theo Yêu Cầu Ở Hà Nội và Dịch Vụ Công Chứng Chuyên Nghiệp Ở Hà Nội. Các Mẫu Giấy Công Chứng khác theo quy định của pháp luật hiện hành luôn được cập nhật mới nhất tại website của Văn phòng Công chứng CVN.

Mẫu Công Chứng Hợp Đồng Ủy Quyền – Giấy Ủy Quyền

Tải Mẫu Giấy Ủy Quyền Thay Mặt Xử Lý Tại Toàn Án mới nhất

✅ Công Chứng Mua Bán ⭕ Nhà đất, căn hộ, ô tô, xe máy,...
✅ Công Chứng Sang Tên ⭐ Xe máy, ô tô, sổ đỏ,...
✅ Công Chứng Ủy Quyền ⭕ Thay mặt, bảo hộ bảo lãnh, nhận hồ sơ,...
✅ Công Chứng Hợp Đồng ⭐ Mua bán, bàn giao tài sản, cho tặng,...
✅ Công Chứng Di Chúc ⭕ Thảo thuận, cam kết tài sản riêng,...
✅ Dịch Thuật Công Chứng ⭕ Tất cả các loại giấy tờ, hồ sơ