Website văn phòng công chứng CVN Hà Nội luôn cập nhật mới nhất về Mẫu Hợp Đồng Lưu Trữ Di Chúc đến các bạn, với Mẫu Hợp Đồng Lưu Trữ Di Chúc đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Công chứng CVN có cung cấp Dịch Vụ Công Chứng Thừa Kế Di Sản nhanh và uy tín tại Hà Nội

Xem thêm: Mẫu Di Chúc

 

hop-dong-luu-tru-di-chuc
Hợp Đồng Lưu Trữ Di Chúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY NHẬN LƯU GIỮ DI CHÚC

Hôm nay, ngày        tháng      năm 2010 tại Văn phòng công chứng  thành phố theo yêu cầu của:

Sinh năm

Chứng minh nhân dân số

Thường trú tại

Tôi ……………… công chứng viên Văn Phòng Công Chứng , thành nhận lưu giữ di chúc dolập ngày

Tôi đã niêm phong bản di chúc này trước mặt người lập di chúc.

+ Xem thêm: Báo Giá Công Chứng Quận Nam Từ Liêm Hà Nội

Theo yêu cầu của người lập di chúc, khi cần thiết, công chứng viên báo tin cho những người có liên quan sau đây:

Ông

Cùng thường trú

Giấy lưu giữ này được lập thành 03 bản chính (mỗi bản chính gồm 01 tờ, 01 trang), giao cho người lập di chúc 02 bản chính, lưu tại Văn phòng công chứng Tân Bình 01 bản chính.

Số công chứng ……………………., quyển số …………TP/CC-SCC/HĐGD.

NGƯỜI LẬP DI CHÚC CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

+ Xem thêm: Danh Sách Văn Phòng Công Chứng Quận Hà Đông

Trên đây giới thiệu cho các bạn về Mẫu Hợp Đồng Lưu Trữ Di Chúc mới nhất. Mọi thắc mắc khác về mẫu hợp đồng lưu trữ di chúc hãy liên hệ công chứng CVN Hà Nội theo hotline: 0383056288 Và có thể xem, tham khảo Báo Giá Dịch Vụ Công Chứng Theo Yêu Cầu Ở Hà Nội và Dịch Vụ Công Chứng Chuyên Nghiệp Ở Hà Nội. Bạn có thể xem và tải thêm nhiều các Mẫu Giấy Công Chứng khác tại website của văn phòng công chứng CVN.

Mẫu Giấy Di Chúc, Di Sản

Tải Hợp Đồng Lưu Trữ Di Chúc mới nhất:

[pdf-embedder url=”https://congchungcvn.com/wp-content/uploads/2020/09/hop-dong-luu-tru-di-chuc.pdf” title=”Mẫu Hợp Đồng Lưu Trữ Di Chúc”]