Mẫu Hợp Đồng Mua Bán Xe Ô Tô

Công chứng CVN chia sẻ tới bạn tải Mẫu Hợp Đồng Mua Bán Xe Ô Tô mới nhất theo quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời Công Chứng CVN cũng có cung cấp dịch vụ công chứng mua bán xe ô tô tại Hà Nội, bạn có thể liên hệ nếu cần.

+ Xem thêm bài viết: Mẫu hợp đồng mua bán xe máy

2-Mau-hop-dong-mua-ban-o-to_1

Mẫu Hợp Đồng Mua Bán Ô Tô

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2020, chúng tôi gồm:

BÊN BÁN: (Sau đây gọi tắt là bên A)

Ông sinh ngày … Chứng minh thư số … do Công an Thành phố … cấp ngày …; Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: …

BÊN MUA: (Sau đây gọi tắt là bên B)

Ông , sinh ngày … Chứng minh thư số … do Công an Tỉnh … cấp ngày …; Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: …

Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký Hợp đồng này để thực hiện việc mua bán xe với những điều khoản như sau:

2-Mau-hop-dong-mua-ban-o-to_2
Mẫu Hợp Đồng Mua Bán Xe Ô Tô

+ Xem thêm bài viết: Mẫu hợp đồng ủy quyền xe máy

….

ĐIỀU 5:  Điều khoản cuối cùng

– Bản hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi hai bên ký kết và được công chứng.

– Những thông tin về nhân thân, tài sản đã ghi trong Văn bản cam kết này là đúng sự thật.

– Việc cam kết này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. 

– Văn bản cam kết này được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc.

Tôi đã đọc lại nguyên văn Văn bản này, công nhận đã hiểu rõ toàn bộ nội dung của Hợp đồng và ký tên, điểm chỉ dưới đây để làm bằng chứng.

Bên A Bên B

+ Xem thêm bài viết: Mẫu hợp đồng ủy quyền xe ô tô

2-Mau-hop-dong-mua-ban-o-to_3
Mẫu Hợp Đồng Mua Bán Ô Tô

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày …. tháng …. năm 2020 (ngày ………., tháng ……., năm hai ngàn không trăm hai mươi) tại trụ sở Văn Phòng Công chứng …

Tôi                    công chứng viên Văn Phòng công chứng….

CHỨNG NHẬN:

Hợp đồng được giao kết giữa:

  • BÊN ỦY QUYỀN (sau đây gọi là bên A):

Ông  :

Chứng minh nhân dân số :

Cùng vợ là bà  :

Chứng minh nhân dân số :

 (Kèm theo giấy kết hôn)

  • BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (sau đây gọi là bên B):

Ông  :

Chứng minh nhân dân số

Cùng vợ là bà  :

Chứng minh nhân dân số :

….

+ Xem thêm bài viết: Báo giá dịch vụ công chứng quận Hai Bà Trưng

….

  • Các bên tham gia hợp đồng, giao dịch hoàn toàn tự nguyện, có năng lực hành vi dân sự, mục đích, nội dung của hợp đồng không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
  • Các bên cam đoan đã xem xét tìm hiểu kỹ về tình trạng pháp lý cũng như thực tế và xác nhận đối tượng của hợp đồng, giao dịch là có thật và không đề nghị Công chứng viên xác minh hoặc yêu cầu giám định;
  • Các bên giao kết đã đọc lại Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi.
  • Chữ ký trong hợp đồng là chữ ký của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch.
  • Nội dung thỏa thuận của các bên trong hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;

Hợp đồng này được lập thành 03 bản chính (mỗi bản gồm 04 tờ, 04 trang), cấp cho:

+ Bên A: 01 bản chính

+ Bên B: 01 bản chính

Lưu tại Văn phòng Công chứng … bản

Số Công chứng Quyển số TP/CC-SCC/HĐGD.

   CÔNG CHỨNG VIÊN

+ Xem thêm bài viết: Dịch vụ dịch thuật công chứng uy tín giá rẻ tại Hà Nội

 

Bài viết trên đây giới thiệu tới các bạn Mẫu Hợp Đồng Mua Bán Xe Ô Tô mới nhất. Mọi thắc mắc khác về mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô hãy liên hệ Công Chứng CVN Hà Nội để được tư vấn cụ thể, chính xác hơn. Đồng thời, bạn có thể tham khảo thêm về Báo Giá Dịch Vụ Công Chứng Theo Yêu Cầu Ở Hà Nội và Dịch Vụ Công Chứng Chuyên Nghiệp Ở Hà Nội. Các Mẫu Giấy Công Chứng khác theo quy định của pháp luật hiện hành luôn được cập nhật sớm nhất tại website của Văn phòng Công chứng CVN.

Mẫu Hợp Đồng Mua Bán

Tải Mẫu Hợp Đồng Mua Bán Xe Ô Tô mới nhất

 

✅ Công Chứng Mua Bán ⭕ Nhà đất, căn hộ, ô tô, xe máy,...
✅ Công Chứng Sang Tên ⭐ Xe máy, ô tô, sổ đỏ,...
✅ Công Chứng Ủy Quyền ⭕ Thay mặt, bảo hộ bảo lãnh, nhận hồ sơ,...
✅ Công Chứng Hợp Đồng ⭐ Mua bán, bàn giao tài sản, cho tặng,...
✅ Công Chứng Di Chúc ⭕ Thảo thuận, cam kết tài sản riêng,...
✅ Dịch Thuật Công Chứng ⭕ Tất cả các loại giấy tờ, hồ sơ