Bạn đang ở trong một hoặc nhiều mối quan hệ hợp tác kinh doanh với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Tuy nhiên, vì một vài lí do, bạn cần rút khỏi quan hệ đối tác này nhưng chưa biết mẫu giấy Thông báo rút khỏi quan hệ đối tác nào là chính xác và mới nhất hiện nay.

Vậy thì hãy tham khảo ngay những điều cần biết khi rút khỏi quan hệ đối tác cũng như mẫu giấy Thông báo rút khỏi quan hệ đối tác mà Công chứng CVN cung cấp ngay sau đây nhé!

Một Số Tên Gọi Khác Của Giấy Thông Báo Rút Khỏi Quan Hệ Đối Tác

Thông báo rút khỏi quan hệ đối tác còn được gọi là:

 • Rút lui khỏi quan hệ hợp tác.
 • Thư rút lui khỏi quan hệ hợp tác.
 • Thỏa thuận rút lui khỏi quan hệ đối tác.
 • Thỏa thuận giải thể quan hệ đối tác.

Thông Báo Rút Khỏi Quan Hệ Đối Tác Là Gì?

Khái niệm

Việc rút khỏi quan hệ đối tác được thực hiện bằng cách gửi một thông báo bằng văn bản để chấm dứt sự tham gia của một đối tác cụ thể trong quan hệ đối tác vì bất kỳ lý do nào.

Phân loại các hình thức rút lui khỏi quan hệ đối tác

 • Rút lui tự nguyện là khi một đối tác chủ động chọn rút lui khỏi quan hệ đối tác và đang gửi thông báo đến (các) đối tác còn lại. Một lý do phổ biến cho kiểu rút lui này là nghỉ hưu.
 • Rút lui không tự nguyện là khi một đối tác rút khỏi quan hệ đối tác mà không có sự đồng thuận của bản thân. Trong trường hợp này, các đối tác khác cùng gửi thông báo rút lui đến đối tác rút lui. Những lý do phổ biến cho kiểu rút lui này bao gồm (nhưng không giới hạn) đối tác qua đời, mất khả năng lao động, không đủ năng lực hoặc có bản án hình sự.

Phân biệt công ty hợp doanh thông thường, hợp danh trách nhiệm hữu hạn và hợp danh hữu hạn

Công ty hợp doanh thông thường là hình thức tổ chức kinh doanh mặc định khi hai hoặc nhiều người làm việc cùng nhau nhằm tạo ra lợi nhuận, cho dù các điều khoản có được chính thức hóa trong một thỏa thuận bằng văn bản hay không. Thông thường, tất cả các đối tác đều đóng góp trong việc quản lý hàng ngày của doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn (CTTNHH) là một loại hình quan hệ đối tác mới hơn, cho phép các đối tác riêng lẻ được bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý tương tự như đối với cổ đông trong một công ty, nhưng không được bảo vệ khỏi việc “đánh thuế trùng” vì nó sẽ ảnh hưởng đến hầu hết các công ty. CTTNHH thường được ưa chuộng bởi các công ty có chuyên ngành, chẳng hạn như luật sư và kế toán. Mỗi tiểu bang sẽ có luật riêng về việc điều chỉnh CTTNHH, các loại hình kinh doanh hình thành nên CTTNHH và phạm vi giới hạn trách nhiệm pháp lý.

Công ty hợp danh hữu hạn là một thỏa thuận mà trong đó, để trở thành đối tác thì người đó phải cung cấp vốn cho công ty để nhận được quyền kiểm soát giới hạn liên quan đến việc vận hành. Các đối tác hữu hạn được coi là đối tác thụ động, vì hầu hết các quyết định và hoạt động hàng ngày là trách nhiệm của (các) đối tác chung chứ không phải họ.

Ngoài mức độ quyền lực, một điểm khác biệt nữa giữa thành viên hợp danh và thành viên góp vốn là thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm theo số tiền đầu tư của họ. Điều đó có nghĩa là nếu họ đã đầu tư 100.000 đô la vào doanh nghiệp, họ chỉ phải chịu trách nhiệm thanh toán 100.000 đô la cho bất kỳ khoản nợ hợp tác nào.

Hình thức tổ chức kinh doanh này có thể được lựa chọn để tránh các nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ hành chính và quy định của tổ chức, và hình thức tổ chức này thường được các công ty khởi nghiệp sử dụng trước khi doanh nghiệp có lãi. Công ty hợp danh hữu hạn thường được hình thành để quản lý quỹ cổ phần tư nhân. Hình thức này cũng phổ biến trong các doanh nghiệp thăm dò dầu khí và phát triển bất động sản.

Các Vấn Đề Khi Một Đối Tác Rời Bỏ Quan Hệ Hợp Tác

Theo luật đối tác cổ điển, việc một đối tác rời đi cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt mối quan hệ đối tác. Ngày nay, việc rút khỏi đối tác, dù vì bất kỳ lý do gì, sẽ được giải quyết trong thỏa thuận đối tác và không nhất thiết phải chấm dứt hoạt động kinh doanh.

Việc giải thể công ty hợp danh và phân chia tài sản là một vấn đề riêng biệt, và các quy tắc áp dụng cũng sẽ được quy định trong thỏa thuận hợp tác.

Thông thường, nếu một đối tác rời đi, (những) người còn lại sẽ tiếp tục kinh doanh hoặc hình thành một CTTNHH. (Các) đối tác còn lại chỉ cần mua cổ phần của bên rút lui. Nếu đề nghị mua lại không được cung cấp trong thời hạn thông báo được mô tả trong thư rút lui của công ty thì sẽ phải giải thể hoặc thanh lý mối quan hệ đối tác.

Mẫu Giấy Thông Báo Rút Khỏi Quan Hệ Đối Tác

thong-bao-rut-khoi-quan-he-doi-tac
Mẫu giấy thông báo rút khỏi quan hệ đối tác

Bạn đọc có thể tải mẫu giấy Thông báo rút khỏi quan hệ hợp tác đầy đủ nhất tại đây!

Những Tài Liệu Có Liên Quan

 • Thỏa thuận hợp tác: Một tài liệu xác định các hoạt động kinh doanh của công ty hợp danh, phần vốn góp của mỗi thành viên hợp danh, cách thức phân chia lãi và lỗ giữa các thành viên hợp danh cũng như các quy tắc và phương pháp quản lý công ty hợp danh.
 • Bản sửa đổi quan hệ đối tác: Biểu mẫu được sử dụng để thực hiện các thay đổi đối với Thỏa thuận đối tác hiện có.
 • Chuyển nhượng quyền lợi đối tác: Một hình thức chuyển lợi ích đối tác cho một bên mới tuân theo các điều khoản của Thỏa thuận đối tác.
 • Thỏa thuận liên doanh: Một hợp đồng thiết lập một thỏa thuận kinh doanh giữa hai hoặc nhiều bên đang kết hợp các nguồn lực để hoàn thành một mục tiêu hoặc dự án chung cụ thể.
 • Thỏa thuận hoạt động của CTTNHH: Thỏa thuận được sử dụng để xác định quyền và nghĩa vụ của mọi thành viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn (CTTNHH) và phác thảo các chi tiết hoạt động cho CTTNHH.

Trên đây là những điều cần lưu ý khi bạn rút chuẩn bị rút khỏi một quan hệ hợp tác cùng mẫu giấy Thông báo rút khỏi quan hệ hợp tác mới nhất hiện nay. Nếu bạn đọc có bất kì thắc mắc nào liên quan đến vấn đề trên hãy liên hệ ngay với chúng tôi – Công chứng CVN để được hỗ trợ nhanh và chính xác nhất.

✅ Công Chứng Mua Bán ⭕ Nhà đất, căn hộ, ô tô, xe máy,...
✅ Công Chứng Sang Tên ⭐ Xe máy, ô tô, sổ đỏ,...
✅ Công Chứng Ủy Quyền ⭕ Thay mặt, bảo hộ bảo lãnh, nhận hồ sơ,...
✅ Công Chứng Hợp Đồng ⭐ Mua bán, bàn giao tài sản, cho tặng,...
✅ Công Chứng Di Chúc ⭕ Thảo thuận, cam kết tài sản riêng,...
✅ Dịch Thuật Công Chứng ⭕ Tất cả các loại giấy tờ, hồ sơ