Bạn đang muốn tìm, tải về Mẫu Giấy Ủy Quyền Người Khác Nhận Hộ mới nhất. Hãy xem và bấm tải mẫu Mẫu Giấy Ủy Quyền Người Khác Nhận Hộ mới nhất tại Dịch Vụ Công Chứng CVN ở bên dưới nhé.

+ Xem thêm: Báo giá dịch vụ công chứng uy tín

giay-uy-quyen-thay-mat-nguoi-khac-nhan-ho-2
Mẫu Giấy Ủy Quyền Thay Mặt Người Khác Nhận Hộ Trang 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Tại Văn Phòng Công Chứng thành phố , số tôi là:

Ông :  …………………..

Năm sinh : …………………

Chứng minh nhân dân số :  …………..

Thường trú tại  :   ……………..

Bằng giấy này, tôi ủy quyền cho: 

:  …………….

Năm sinh :  ……………

Chứng minh nhân dân  ……………..

Thường trú tại  :   ………………

Thực hiện nội dung sau đây:  

1) Bà được quyền thay mặt và nhân danh tôi liên hệ với Ngân hàng Đông Á chi nhánh Cộng Hòa để nhận lại thẻ ATM mang tên

  • Trong phạm vi ủy quyền, Bà được quyền lập, ký tên trên các giấy tờ liên quan, thực hiện các quyền, nghĩa vụ pháp luật quy định có liên quan đến các hành vi được ủy quyền nêu trên. 

Thù lao ủy quyền : Không thù lao.

Thời hạn ủy quyền : đến khi hoàn tất công việc được ủy quyền hoặc chấm dứt theo quy định của pháp luật.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do Bên được ủy quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền.

Người ủy quyền

……………….

Xem thêm: Mẫu Giấy Ủy Quyền Thay Mặt Cá Nhân

giay-uy-quyen-thay-mat-nguoi-khac-nhan-ho-2
Mẫu Giấy Ủy Quyền Thay Mặt Người Khác Nhận Hộ Trang 2

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày        tháng       năm 2020 (ngày   tháng  năm hai ngàn không trăm hai mươi) tại trụ sở Văn Phòng Công chứng …, Số ..

Tôi ……………………………, Công chứng viên Văn Phòng Công chứng ….

CHỨNG   NHẬN :

– Giấy ủy quyền này do ông  PHẠM TIẾN DUẬT lập;

– Tại thời điểm công chứng, ông  PHẠM TIẾN DUẬT có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật; 

– Nội dung ủy quyền phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;

– Người ủy quyền đã đọc lại Giấy ủy quyền này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Giấy ủy quyền này trước sự có mặt của tôi;

– Giấy ủy quyền này lập thành 03 bản chính (mỗi bản chính gồm 03 tờ, 03 trang), cấp cho người ủy quyền 01 bản chính, lưu tại Văn phòng Công chứng Tân Bình một bản chính.

Số công chứng.……………………., Quyển số.………… TP/CC-SCC/HĐGD.

            CÔNG CHỨNG VIÊN

+ Xem thêm: Danh Sách Văn Phòng Công Chứng Quận Hoàn Kiếm

Trên đây giới thiệu cho các bạn về Mẫu Giấy Ủy Quyền Người Khác Nhận Hộ mới nhất. Mọi thắc mắc khác về giấy ủy quyền người khác nhận hộ hãy liên hệ công chứng CVN Hà Nội theo hotline: 0383056288 Và có thể xem, tham khảo Báo Giá Dịch Vụ Công Chứng Thừa Kế Di Sản và Dịch Vụ Công Chứng Ủy Quyền Ô Tô – Xe Máy – Nhà Đất. Bạn có thể xem và tải thêm nhiều các Mẫu Giấy Công Chứng khác tại website của văn phòng công chứng CVN.

Mẫu Công Chứng Hợp Đồng Ủy Quyền – Giấy Ủy Quyền

Tải Mẫu Giấy Ủy Quyền Người Khác Nhận Hộ mới nhất:

mau giay uy quyen nguoi nhan ho