Bạn đang tìm và muốn tải Mẫu Hợp Đồng Ủy Quyền Sử Dụng Xe mới nhất hiện nay. Công chứng CVN luôn cập nhật các Mẫu Hợp Đồng Ủy Quyền Sử Dụng Xe mới nhất và là nơi tư vấn, báo giá dịch vụ công chứng hợp đồng ủy quyền sử dụng xe theo yêu cầu nhanh, uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Tham khảo thêm: Mẫu Giấy Hủy Bỏ Giấy Ủy Quyền

Mẫu Hợp Đồng Ủy Quyền Sử Dụng Xe Mới Nhất

hop-dong-uy-quyen-su-dung-xe-1
Mẫu Hợp Đồng Ủy Quyền Quyền Sử Dụng Xe Trang 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày     tháng      năm 2020 tại Văn Phòng Công chứng ..,  trước mặt Công chứng viên, chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình gồm:

 • BÊN ỦY QUYỀN (sau đây gọi là bên A):

Ông  :

Sinh năm :

Chứng minh nhân dân số :

Cùng vợ là bà  :

Sinh năm :

Chứng minh nhân dân số :

Cùng thường trú tại :

(Kèm theo giấy kết hôn)

 Là chủ sở hữu …

 • BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (sau đây gọi là bên B):

Ông  :

Sinh năm :

Chứng minh nhân dân số :

Thường trú tại :

Nay hai bên đồng ý việc giao kết hợp đồng ủy quyền với các thỏa thuận sau đây:

+ Xem thêm: Báo giá dịch vụ công chứng ngoài giờ ở Hà Nội

ĐIỀU 1: PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên B được quyền thay mặt bên A quản lý, sử dụng, cho thuê, cho mượn (thanh lý hợp đồng cho thuê, cho mượn), bán, tặng cho (hủy bỏ hợp đồng bán, tặng cho), cầm cố, thế chấp (không hạn chế số lần vay và số tiền vay), giải trừ thế chấp, thế chấp để bảo đảm nghĩa vụ cho bên thứ ba đối với chiếc xe mang biển số:

Trong phạm vi ủy quyền, bên B được quyền được lập, ký tên trên các giấy tờ liên quan, thực hiện các quyền, nghĩa vụ pháp luật quy định có liên quan đến các hành vi được ủy quyền nêu trên.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Thời hạn ủy quyền là 09 năm kể từ ngày ký hợp đồng công chứng hoặc chấm dứt Hợp đồng ủy quyền theo Quy định của pháp luật.

hop-dong-uy-quyen-su-dung-xe-2
Mẫu Hợp Đồng Ủy Quyền Quyền Sử Dụng Xe Trang 2

ĐIỀU 3: THÙ LAO

Hợp đồng ủy quyền này không có thù lao.

ĐIỀU 4: LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

Lệ phí công chứng Hợp đồng này do hai bên tự thỏa thuận chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 5: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện hợp đồng ủy quyền mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.
 2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1.Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

2.Từng bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.

3.Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày công chứng viên Văn Phòng Công Chứng chứng nhận.

BÊN A                                                                                       BÊN B

+ Xem thêm: Danh sách văn phòng công chứng quận Hai Bà Trưng Hà Nội

hop dong uy quyen su dung xe 3

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 

Ngày …. tháng …. năm 2020 (ngày ………., tháng ……., năm hai ngàn không trăm hai mươi) tại trụ sở Văn Phòng Công chứng …

Tôi                    công chứng viên Văn Phòng công chứng….

CHỨNG   NHẬN:

Hợp đồng được giao kết giữa:

 • BÊN ỦY QUYỀN (sau đây gọi là bên A):

Ông  :

Chứng minh nhân dân số :

Cùng vợ là bà  :

Chứng minh nhân dân số :

 (Kèm theo giấy kết hôn)

 • BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (sau đây gọi là bên B):

Ông  :

Chứng minh nhân dân số :

 • Các bên tham gia hợp đồng, giao dịch hoàn toàn tự nguyện, có năng lực hành vi dân sự, mục đích, nội dung của hợp đồng không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
 • Các bên cam đoan đã xem xét tìm hiểu kỹ về tình trạng pháp lý cũng như thực tế và xác nhận đối tượng của hợp đồng, giao dịch là có thật và không đề nghị Công chứng viên xác minh hoặc yêu cầu giám định;
 • Các bên giao kết đã đọc lại Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi.
 • Chữ ký trong hợp đồng là chữ ký của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch.
 • Nội dung thỏa thuận của các bên trong hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;

+ Xem thêm: Mẫu hợp đồng ủy quyền xe máyMẫu hợp đồng ủy quyền xe ô tô

Hợp đồng này được lập thành  03  bản chính (mỗi bản gồm 04 tờ, 04 trang), cấp cho:

+Bên A: 01 bản chính

+Bên B: 01 bản chính

Lưu tại Văn phòng Công chứng Tân Bình 01 bản chính.

Số Công chứng Quyển số TP/CC-SCC/HĐGD.

   CÔNG CHỨNG VIÊN

 

Trên đây giới thiệu cho các bạn về Mẫu Hợp Đồng Ủy Quyền Sử Dụng Xe mới nhất. Mọi thắc mắc khác về mẫu hợp đồng ủy quyền sử dụng xe hãy liên hệ công chứng CVN Hà Nội theo hotline: 0383056288 Và có thể xem, tham khảo Báo Giá Dịch Vụ Công Chứng Theo Yêu Cầu Ở Hà Nội và Dịch Vụ Công Chứng Chuyên Nghiệp Ở Hà Nội. Bạn có thể xem và tải thêm nhiều các Mẫu Giấy Công Chứng khác tại website của văn phòng công chứng CVN.

Mẫu Công Chứng Hợp Đồng Ủy Quyền – Giấy Ủy Quyền

Tải Hợp Đồng Ủy Quyền Sử Dụng Xe mới nhất (bấm tại đây)

tai mau cong chung hop dong uy quyen su dung xe tai ha noi nhanh nhat